Kosten & erelonen

 

1. Onkosten

De kosten zijn de werkelijke materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van de advocaat en de infrastructuur van het kantoor.

Het betreft volgende kosten :

 • opening dossier € 45
 • briefwisseling (per brief) € 10
 • uitgaande e-mails (per e-mail) € 5
 • redactie teksten (per pag. A4) € 11
 • fotocopies (per copie) € 0,30
 • verplaatsingskosten (per km) € 0,50
 • uitgaande telefoons (per tel.) € 3,00
 • gerechtsdeurwaarderskosten : de kosten van dagvaarding, betekening, uitvoering enz. Zijn rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder op basis van hun tarieven.
 • gerechtskosten : dit zijn kosten te betalen aan de Rechtbanken op basis van de wettelijke tarieven.
 • diversen: in sommige gevallen zijn er bijkomende onkosten zoals kosten van vertalingen, kosten van (externe) deskundigen, extra reiskosten, ... .
 •  

  2. Erelonen

  De eindstaat van onze kosten en erelonen wordt begroot rekening houdend met de aanrekenbare uren en/of het bereikte resultaat in de zaak. De aanrekenbare uren worden door het kantoor nauwkeurig vastgesteld door registratie van de prestaties op timesheets. Aanrekenbare uren zijn uren die aanwijsbaar in een welbepaalde zaak worden gepresteerd, bv. onderzoek van een dossier, bespreking met cliënt, opstellen van besluiten, pleidooi enz. Het ereloon voor de aanwijsbare uren volgens timesheets varieert van € 100 tot € 250 excl. BTW per uur afhankelijk van bv. de zeer hoge graad van specialistatie, de uiterste hoogdringendheid, ... . Bij opening van het dossier worden hieromtrent concrete afspraken gemaakt.

  Regelmatig zullen er provisies gevraagd worden.

  Betreffende invorderingsdossiers kunnen specifieke afspraken gemaakt worden in functie van de hoeveelheid dossiers en de gerecupereerde bedragen.

  De kostprijs van een eerste mondeling advies varieert tussen € 50 en € 200 excl. BTW .

  De meest recente wetgeving waarbij de kosten van de procedure ten laste van de verliezende partij worden gelegd, rechtsplegingsvergoeding genaamd, zal U steeds worden toegelicht door onze advocaten.

   

  Voor meer informatie over onze verzekering beroepsaansprakelijkheid en voor klachten kan u zich wenden tot de Stafhouder van de Balie van Leuven.Alle gegevens vindt u op de website van de Balie van Leuven : www.balieleuven.be